Sweet Followers

Cik Qaseh Visitors

AmazingCounters.com

8 Jun 2014

Pengenalan kepada Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah (PRA3111)


Konsep Penilaian

Penilaian merupakan satu proses mengumpul maklumat mengenai perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah.

"...proses mengumpul data dan membuat pertimbangan tentang keberkesanan program pengajaran, polisi dan prosedur."
(Arthur et.al.;1996)

::penilaian juga adalah-


 •    Sebahagian daripada proses Pengajaran dan Pembelajaran
 •    dijalankan secara berterusan dan tidak formal
 •    bertujuan utnuk mengenal pasti pelbagai kecerdasan dan potensi untuk dipertingkatkan dan diberi        pengukuhan.

::Kenapa penilaian dilakukan???
 •    Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh
 •    Mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruh
 •    Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa
 •    Mengesan keberkesanan pengajaran
 •    Merancang dan mengubah suai aktiviti pengajaran
 •    menjalanakan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta::Merancang
   Sebelum membuat penilaian, guru perlulah merancang terlebih
   dahulu. Antara perancangan sebelum membuat penilaian adalah
   seperti :
 • Menyenaraikan indikator
 • Menentukan murid yang akan diperhatikan
 • Memilih kaedah yang sesuai
 • Cara pelaporan
::Membina item
   Membina indikator atau item berdasarkan hasil pembelajaran
   seperti yang ditetapkan dalam Kurikulum Standard Prasekolah
   Kebangsaan (KSPK).

::Melaksanakan Penilaian
   Bagi melaksanakan penilaian, seorang guru akan menggunakan
   kaedah penilaian yang telah dipilih, misalnya kaedah penilaian
   melalui pemerhatian. Apa yang diperhatikan atau dinilai????
   Pemerhatian akan dilakukan terhadap tingkah laku, perbualan
   atau interaksi dan juga hasil kerja murid.

   a) Pemerhatian tingkah laku murid
       Pemerhatian boleh dilakukan sepanjang pengajaran ataupun
       sepanjang berada di sekolah. Aspek-aspek yang dinilai adalah seperti:
 • Sikap
 • Amalan
 • Kemahiran Sosial
 • Kemahiran manipulatif
 • Kemahiran Kinesteti

   b) Perbualan atau interaksi
       Penilaian ini dibuat bagi mendapatkan maklumat semasa interaksi berlaku sama ada interaksi antara
       murid dengan guru, murid dengan murid ataupun murid dengan bahan pembelajaran. Selain interaksi
       atau perbualan, ia juga boleh dibuat sama ada dalam bentuk nyanyian, main peranan, soal jawab,
       bercerita ataupun membaca.

   c) Hasil kerja murid
       Antara hasil kerja murid yang boleh dinilai:
 • Lukisan
 • Tulisasn
 • Buku Skrap
 • Kraftangan
 • Model
 • Buku kecil

::Merekod
   Merekod merupakan proses mencatat maklumat secara
   bersistem. Dalam proses penilaian, ia merupakan satu catatan
   maklumat bersistem mengenai perkembangan, kebolehan,
   kemajuan dan pencapaian murid. Maklumat dalam rekod perlu
   dikemaskini untuk memudahkan guru membuat rujukan tentang
   pembelajaran    murid. Antara kaedah merekod adalah seperti
   berikut:
 • Senarai semak
 • Catatan Anekdot
 • Rekod berterusan

a) Senarai semak
    Senarai semak merupakan senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan dari segi
    pengetahuan, kemahiran, sikap dan kebolehan. Senarai item disediakan bagi menentukan sama ada:

#sesuatu tingkahlaku/ciri dapat diperhatikan
#sesuatu perlakuan telah dilakukan
#kekerapan sesuatu tingkah laku diperhatikan

    Bagaimana menyediakan senarai semak?????
 • Senarai semak perlu disediakan lebih awal sebelum melakukan pemerhatian.
 • Tingkah laku yang ingin diperhatikan dinyatakan secara ringkas dan jelas.
 • Item dalam senarai semak perlu disusun mengikut pemeringkatan agar perkembangan tingkah laku dapat diperhatikan dengan jelas.
 • Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak.
 • Boleh ditanda semasa atau selepas membuat pemerhatian.
 • Perlu melakukan lebih daripada satu kali pemerhatian atau sekurang-kurangnya tiga kali agar maklumat yang diperolehi adalah lebih tepat.
b) Catatan Anekdot
    Merupakan satu catatan tingkah laku atau peristiwa yang dianggap penting, unit dan signifikan
    untuk direkodkan. Anekdot ditulis secara objektif bagi menerangkan apa yang berlaku, bila dan di
    mana berlaku. Perkara-perkara yang direkodkan dalam rekod anekdot ialah menggambarkan
    tentang perkembangan bahasa dan literasi, pola interaksi sosial, kemahiran menyelesaikan masalah dan
    kejayan-kejayaan.

    Prosedur menggunakan rekod anekdot???
 •     Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku.
 •     Mengenal pasti peristiwa yang penting atau signifikan kepada     aspek perkembangan murid.
 •     Menulis maklumat selepas peristiwa berlaku.

    Panduan menulis rekod anekdot:
 • Buat catatan dalam buku nota bagi memastikan insiden yang akan direkodkan tidak tercicir.
 • Rekod hasil pemerhatian sebaik sahaja selesai pemerhatian dibuat.
 • Menulis apa yang dilihat secara objektif.
 • Masukkan respon orang lain sekiranya ada kaitan dengan tingkah laku murid yang diperhatikan.
 • Pastikan peristiwa dicatat mengikut urutan.
 • Maklumat yang direkod hendaklah berpandukan peristiwa yang menggambarkan perkembangan murid.
c) Rekod Berterusan
    Merupakan satu catatan yang terperinci  dalam bentuk cerita (narative) yang dibuat ke atas individu atau
    kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Setiap perlakuan dan apa yang dikatakan oleh
    murid akan dicatatkan sepanjang tempoh pemerhatian. Biasanya, pemerhatian yang terperinci ini
    dijalankan dalam tempoh 3-5 minit.

Prosedur???
 • Fokus kepada murid yang ingin diperhatikan.
 • Pastikan item yang akan difokuskan semasa pemerhatian.
 • Rekodkan apa yang dilakukan oleh murid secara terperinci, tepat dan padat.
 • Catatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan.
Panduan menulis rekod berterusan...
 • Rekod perkara yang benar-benar berlaku.
 • Guna bahasa yang mudah difahami.
 • Guna singkatan semasa mencatat.
 • Tulis secara terperinci tingkahlaku yang diperhatikan.
 • Tulis secara objektif, tidak terlalu deskriptif dan judgemental.
 • Pastikan buku nota atau kertas catatan atau pensel diletak di tempat yang strategik dan sulit.

   

1 comment:

 1. ASSALAMUALAIKUM..SY MINTA IZIN COPY YE.. TRM KSH...

  ReplyDelete

Leave Your Link :) Jom Blogwalking!